اخبار کلوپ نیلشهـر

رضا سنگک   ۱۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۵

بنام خدا
مسابقه کلوپهای نیلشهــر،تربت جام
اولین مرحلهاز سومین مرحله سال پیش مسابقه۲۰۰کیلومتر هوایدر تاریخ۹۹/۱/۱۵ور روستا ریسی شهرستان نیشابورو مسابقه دوم ۳۰۰کلیومترشهرستان سبزواردر تاریخ ۹۹/۱/۲۸و مسابقه سوم۴۵۰کیلومتر هوای میامی دشت عباس اباد در تاریخ ۹۹/۲/۸ به داوری اقای فضل احمد ماکویی مدیریت کلوپ تایباد وقای،علیرضای،از کلوپ تایباد که نفرات اول تا سوم مشخص شد
۱- اقای عبدل فیضی
۲- اقای رضا سنگک
۳۳- اقای جواد سرحدی
ارادتمندو خدمتگزار کلوپ نیلشهر:: رضا سنگک