مسابقات 1400

رضا سنگک   ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۲

اخبار کوتاه نیلشهر

مسابقات در سه بد مسافت هوای220@320@420@
در کوتاه ترین وقت نفرات اول،دوم،سوم، اعلام خواهد شد🕊🕊🕊🤒🌺🌺🌺🕊🕊🌺🌺🙏🙏👊👊💫💫🖐🖐